Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OBLIKOVANJE ARHITEKTURNEGA IN ŠIRŠEGA PROSTORA

V tem učnem poglavju boste spoznali osnovne elemente arhitekturnega in širšega prostora z namenom, da boste spoznanja in opažanja lahko prenesli v vašo likovno prakso.

Prostorsko oblikovanje povezuje različne stroke v znanosti in umetnosti. Arhitekturno načrtovanje se ukvarja z oblikovanjem objektov ali stavb. V širšem – odprtem – prostoru sta dejavna urbanizem in krajinska arhitektura.

Človek je merilo oblikovanja

Arhitekturni, urbanistični in krajinski stroki je skupno to, da osnovno merilo v načrtovanju, izdelavi in gradnji predmetov in objektov predstavlja človek. Izraz merila so antropometrične mere, ki temeljijo na razmerjih (lat. proporcijah) celote in delov človeškega telesa. Modularne merske sisteme so razvili že v antiki, v uporabi pa so vse do danes.

Osnovna značilnost antropometričnih mer, ki so poimenovane po delih človeškega telesa je, da se manjše mere (v obliki večkratnikov) zlagajo v večje. Seženj, ki je enak širini iztegnjenih rok ali višini človeka, lahko razdelimo na dve polovici sežnja. Pol sežnja je v anglo-saškem svetu opredeljeno kot en Yard. V en seženj lahko vstavimo štiri lakti (laket ali tudi vatel – razdalja od komolca do konca sredinca) ali šest čevljev.
Za lažje razumevanje zapisanega si oglej interaktivni prikaz v nadaljevanju, ki prikazuje povezanost antropometričnih mer z deli človeškega telesa in modularnostjo.

Vklopi in izklopi gumbe pod grafiko vitruvijskega človeka ter primerjaj modele antropometričnih mer od antike do danes.

<NAZAJ
>NAPREJ99/237