Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki raziskuje in preučuje razvoj likovne umetnosti.

Umetnostna zgodovina pojasnjuje ideje in vsebino del likovne umetnosti, ki se izraža v treh temeljnih zvrsteh ali strokah. To so slikarstvo, kiparstvo, arhitektura. Obravnava pa tudi risbo, grafiko, fotografijo, oblikovanje, umetnostno obrt in urbanizem ter tudi sodobne vizualne medije.Leonardo da Vinci, okoli leta 1513, avtoportret
Leonardo da Vinci, leto 1503,
Mona Lisa

METODE RAZISKOVANJA

Za umetnostno zgodovino sta značilni dve metodi znanstvenega dela, in sicer deskripcija in interpretacija. Z obema metodama umetnostni zgodovinarji poskušajo predstaviti celostni pogled na likovno delo; razkrivajo okoliščine nastanka umetnin, poskušajo razumeti, kaj je določena stvaritev pomenila v svojem času, kaj izraža, komu je bila namenjena ter kako je vplivala na nadaljnji umetniški razvoj.

Pri analizah in razčlenitvah zaradi lažje preglednosti številnih umetnin uporabljamo slogovne oznake. Oznaka morfološki slog (ploskoviti, plastični in slikoviti slog) pomeni, da likovne umetnine obravnavamo na podlagi njenih oblikovnih značilnosti.
Slika 1.3 Ploskoviti slog Slika 1.4 Plastični slog Slika 1.5 Slikoviti slog

ZGODOVINSKI SLOGI označujejo tiste bistvene značilnosti umetnin, ki so specifične za posamezno obdobje (npr. renesansa).

<NAZAJ
>NAPREJ117/237