Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

MODERNA UMETNOST

»Vedno nekaj novega in novega, kot v industriji.«

Umetnost 20. stoletja si je samovšečno nadela ime moderna. Ker moderno označuje tudi naš čas, bi torej umetnost morala ostati »moderna«. Toda ni tako. Vsako obdobje se enkrat konča in spremembe so edina stalnica naše materialne resničnosti. Zato z izrazom moderna označujemo le umetnost, ki traja od sedemdesetih let 19. stoletja do sedemdesetih let 20. stoletja. Za umetnost današnjega časa uporabljamo izraz sodobna umetnost, pri čemer tega izraza ne uporabljamo, da bi slogovno označili zdajšnjo umetnost, kot je naredila moderna, temveč zato, da bi današnji čas ločevali od moderne.

Začetek moderne je vezan na slog impresionizem. Značilnosti modernizma so v manjšanju pomena ideje oziroma vsebine likovnega dela in poudarjanju likovno formalnih elementov, ki tvorijo vsako umetniško delo. Sčasoma je izražanje le skozi likovne elemente privedlo do tega, da so se umetniki zavestno odločali, katere likovne elemente bodo uporabili in katerih ne. Njihov slogan manj je več (angl. Less is more.) govori o potrebi po izražanju s čim manjšim številom elementov. In ko so umetniki ustvarili svoj slog, so v njem vztrajali do konca svojega življenja. Potrebo po novem spremlja potreba po izvirnem, fascinantnem, medijsko odmevnem.Claude Monet, leto 1894, Katedrala v Rouanu

Zato bomo o 20. stoletju govorili kot o obdobju številnih slogov, ki nastajajo skoraj vzporedno in trajajo različno dolgo. V tem poglavju se bomo dotaknili le nekaterih. Umetnik se poveličuje kot ustvarjalec novega sveta, sveta umetnosti in je celo neke vrste revolucionar.

Klikni na posamezne gumbe in si oglej kratke video prikaze, ki ti bodo razkrili poglede na sloge, ki so se pojavili v moderni umetnosti.

{RAZMISLI;Kateri slog ti je osebno najbližji, kateri najbolj nazoren, katerega bi zavrnil? Mnenje izmenjaj s sošolci.}

<NAZAJ
>NAPREJ197/237