Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

VIRTUALNO MODELIRANJE

Virtualno modeliranje je računalniško podprto 3D-modeliranje. Modele, ki jih oblikujemo, lahko pozneje upodobimo kot statično sliko, animiramo v gibljivo sliko (3D-animacija in film) ter uporabimo v interaktivni računalniški grafiki (navidezna resničnost, ki poteka v realnem času). Modele lahko uporabimo za industrijsko proizvodnjo (CAD, CAM, CNC..) in ne nazadnje tudi v umetniški praksi.
Vitrualno modeliranje izvajamo s pomočjo računalniških programov – ti model, ki ga oblikujemo, prikazujejo v virtualnem prostoru.

Kartezični koordinatni prostor

Modelirniki

Modelirniki so programi oziroma programska orodja, ki so namenjena izdelavi 3D-modelov. Večina izmed njih omogoča tudi upodabljanje (rendering) ali celo preprosto 3D-animacijo.
Upodabljanje in 3D-animacija sta računsko zelo zahtevna postopka, zato zanju obstaja vrsta specializiranih programskih orodij.
Modelirniki so praviloma namenski programi, ki jih namestimo na osebni računalnik, lahko pa jih poganjamo neposredno s spleta (s podporo strežnikov) ali druge elektronske naprave (na primer: tablični računalnik).


Podoba modelirnika za modeliranje z NURBS-i

Pogledna okna v modelirniku

Modelirniki imajo prednastavljeno od enega do štirih poglednih oken, v katerih so prikazani pravokotni (ortogonalni) in središčni (perspektivni) pogledi na model. Pravokotni pogledi so prikazani kot tloris (angl. top), naris (angl. front) in stranski ris (angl. right). CAD-programi pa prikazujejo tudi aksonometrične poglede.

<NAZAJ
>NAPREJ80/237