Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prehranjevalna veriga in splet

Na prejšnjih straneh si spoznal, s čim in kako se hranijo živali in ljudje.

Razmisli, kakšno povezavo bi imela veriga s prehranjevanjem bitij?

Pomagaj si z namigi

1. Katero bitje je vedno prvi člen verige?

2. Kaj se prenaša od prvega do zadnjega člena v verigi?

Kako pa bi to verigo povezal/-a s prehranjevanjem bitij?

Izdelaj plakate

1. Prehranjevalna veriga. Naj bo čim daljša.

2. Prehranjevalni splet. Naj bo čim bolj razvejan.

3. Čim daljšo prehranjevalno verigo, pri kateri je zadnji člen človek.

<NAZAJ
>NAPREJ234/291