Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5
i-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole

Avtorji:
Valerija Petrovec, Mojca Bizjak, Barbara Rednak Robič, Mladen Kopasić, Jure Kramar

Slikovno gradivo: 

Strokovni pregled: dr. Jerneja Pavlin, dr. Barbara Bajd, Tamara Bibalo Cerkvenič
Jezikovni pregled:
Breda Munda
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.

Urednik: dr. Dušan Krnel

Priprava interaktivnosti:
Valerija Petrovec, Mojca Bizjak, Barbara Rednak Robič, Mladen Kopasić, Jure Kramar, Dobrovoljc Primož, Jernej Regvat


ISBN 978-961-03-0161-5

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 173. seji, dne 22. 10. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/103 o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, i-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole.

 

 

 

Učbenik »Naravoslovje in tehnika 5« je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ290/291