Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prilagoditev rastlin

To, da je življenje najprej nastalo v vodi, že veš. Prve rastline pa so se na kopnem pojavile pred približno 510 milijoni let (pokončni človek pa pred milijonom let). To so bile zelene alge. Rastline so najprej uspevale le na zelo vlažnih tleh. Skozi milijone let pa so rastline pridobivale lastnosti, ki so jim omogočale rast na bolj suhih tleh.

Pod gumboma preberi, kako so se prilagodile rastline v krajih z veliko vlage in v krajih, kjer je pogosto suša.

Prilagoditve rastlin na vodne razmere

  • Razvoj ZRAČNEGA TKIVA ali AERENHIMA. Zračno tkivo je sistem zračnih prostorov, ki povezuje koreninski sistem z listi in omogoča prehajanje plinov, predvsem kisika.
  • Večina vodnih rastlin je zakoreninjenih v dno.
  • Nekaj rastlin je brez korenin in prosto plavajo v vodi.
  • Rastline imajo lahko liste, ki plavajo na vodni gladini, ali pa imajo rastline poleg teh listov razvite tudi potopljene liste.
  • Veliko vodnih rastlin je povsem potopljenih v vodo.
  • Nekatere vodne rastline iz vode poženejo cvetove.
  • K vodnim rastlinam prištevamo tudi tiste, ki večino stebel in listov ter cvetove razvijejo nad vodno gladino, zakoreninjene pa so v vodi ali v tleh, prepojenih z vodo.

Zaradi vodnih rastlin imamo naravno ravnovesje hranil in čistosti vode.

Pod gumboma si lahko ogledaš še dve skupini prilagoditev vodnih rastlin.

Skupine vodnih rastlin:

<NAZAJ
>NAPREJ180/291