Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gnojenje

V rastlinah poteka proces fotosinteza. Pri fotosintezi iz vode in ogljikovega dioksida nastajata hrana in kisik. Za fotosintezo je kot vir energije potrebna sočna svetloba. Vendar za rast rastline potrebujejo tudi vodo in mineralne snovi. Oboje s koreninami črpajo iz tal. Rastline bolje uspevajo, kjer je prst bogata z mineralnimi snovmi. Pravimo, da je takšna prst rodovitna. Da bi bila prst čimbolj rodovitna, jo je treba gnojiti. Za gnojenje uporabljamo naravna in umetna gnojila.
Naravna gnojila
so hlevski gnoj in kompostUmetna gnojila so snovi, ki jih proizvajajo v tovarnah. Umetna gnojila imajo več negativnih vplivov na prst in podtalnico. So torej obremenitev za okolje. Vendar tudi pretirano gnojenje z naravnimi gnojili škoduje okolju.

Kaj imajo skupnega predmeti na slikah?

Predmeti so namenjeni kompostiranju. Kompostiranje je vrsta recikliranja. Odpadle rastlinske dele (listje, pokošena trava ...), olupke sadja in zelenjave, uporabljene čajne vrečke, jajčne lupine ipd. odlagamo v kompostnik, kjer jih mešamo s prstjo. Razkrojevalci organske odpadke predelajo v humus, ki je odlično naravno gnojilo. Lahko ga uporabimo na vrtu, za gnojenje sadnega drevja ali rož.

Ali vse snovi v naravi krožijo?

<NAZAJ
>NAPREJ241/291