Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Snovi v naravi krožijo.

Razkrojevalci so bistveni člen pri kroženju snovi v naravi.

 

 

Razkrojevalci odpadle dele rastlin, odmrle rastline in živali ter njihove iztrebke predelajo v mineralne snovi in tako prispevajo k bolj rodovitni prsti.

Bolj kot je prst rodovitna, bolje rastline uspevajo.

Med razkrojevalce spadajo bakterije, glive in talne živali.

Plesni uvrščamo med glive.

Zaradi gnojenja je prst bolj rodovitna.

Gnojimo z naravnimi in umetni gnojili.

Naravna gnojila so hlevski gnoj in kompost. Umetna gnojila izdelujejo v tovarnah. Zaradi njih je prst bolj rodovitna, vendar obremenjujejo okolje.

Nekatere snovi ne krožijo. Ustavijo se v organizmih, kjer se kopičijo in jim škodujejo.

Spusti na ustrezno mesto

Med glive
spadajo plesni.
Umetna gnojila
obremenjujejo okolje.
Kompost je
naravno gnojilo.
Deževnik spada
med razkrojevalce.
Med naravna gnojila spada
hlevski gnoj.
Nekatere nevarne snovi
se lahko kopičijo v organizmih.
Gnojimo zato,
da je prst bolj rodovitna.
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ242/291