Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GEOGRAFIJA 9
i-učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorja:
Kristijan Jeršin Tomassini, Mojca Janžekovič

Urednik: Mirsad Skorupan

Slikovno gradivo:
Mirsad Skorupan, Wikipedia.org, GD, d.o.o., Mojca Janžekovič, Alenka Mihorič, Olga Kolenc, Petra Draškovič, ARSO, Peter Frantar, Goran Jeglič, Marjan Šenica, Albert Kolar, Urša Gale, Andrej Mihevc, Štefka Krivec, SURS, Tatjana Kikec, Anja Jerin, Matej Gabrovec, Mitja Bricelj, Matej Lipar, Jože Žumer, Nataša Ravbar idr.
Kartografija: Geodetska družba d.o.o., SURS, ARSO, Slavko Brinovec in Wikimedia Commons


Strokovna recenzentka: dr. Karmen Kolnik
Recenzentka praktičarka: Petra Jesenek Bračko
Pedagoški svetovalec ZRSŠ: Danijel Lilek
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Marjana Lenasi Lipovšek

Izvedba projekta: Geodetska družba d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0283-4

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/65 o potrditvi učbenika Geografija 9, i-učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ240/241