Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod


Promet je gospodarska dejavnost, ki obsega prevoz ljudi in tovora ter posredovanje informacij iz enega kraja v drug kraj oziroma državo. Prevozi potekajo s pomočjo različnih prometnih sredstev (kolo, avto, avtobus, vlak, letalo, ladja in drugo) po prometnem omrežju (cestno in železniško omrežje, naftovodi, daljnovodi ter sistem vodnih in zračnih poti), posredovanje informacij pa poteka prek informacijskega omrežja in temu namenjenih naprav in storitev (radio, TV, telefon, medmrežje, pošta).

V gospodarsko najrazvitejših državah je število prebivalcev na osebni avtomobil že manjše od 2, medtem ko je povprečje za ves svet približno 8 prebivalcev na avto. V najmanj razvitih državah je to razmerje več kot 200 prebivalcev na avto. Slovenija z dvema prebivalcema na avto spada po tem merilu med najbolj razvite države. V Sloveniji je velika potreba po avtomobilih tudi zato, ker je poselitev razpršena in je naselij 6000. Podeželsko prebivalstvo pa potrebuje avtomobile za dostop do službe, trgovine in drugih storitev.


Premakni črno puščico na dnu slike v desno, da se ti izriše prometni križ.

<NAZAJ
>NAPREJ97/241