Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UVOD

Obpanonske pokrajine so, v primerjavi z ostalimi, nadpvoprečno gosto poseljene. Tako pri poselitvi kot pri gospodarski razvitosti se zahodneje ležeči predeli razlikujejo ob bolj odmaknjenih območij v bližini državnih meja na severovzhodu in vzhodu.
Že na prvi pogled je videti, da so Obpanonske pokrajine najbolj kmetijski del Slovenije. Nikjer v Sloveniji namreč ni toliko rodovitnih zemljišč, obdelanih polj in vinogradov. Delež prebivalcev, zaposlenih v kmetijstvu, je največji v državi. Čeprav spada med gospodarsko najmanj razvite dele Slovenije, zaradi številnih novih hiš ne daje takšnega videza.
Zaradi slabše gospodarske razvitosti se prebivalstvo odseljuje, zato je delež ostarelega prebivalstva nadpovprečno visok. Severovzhodna Slovenija je eno izmed tipičnih območij {zdomstva;Prebivalci, ki so se začasno preselili v tujino zaradi zaposlitve in se nameravajo vrniti v domovino.} v državi, kar je posledica pomanjkanja delovnih mest.
V novejšem času se razvijajo predvsem storitvene dejavnosti. Med pomembnejšimi je turizem, ki ima tu že dolgo tradicijo. Panonske pokrajine so najpomembnejše območje zdraviliškega turizma, ki se je razvil ob mineralnih in termalnih izvirih.

Spoznavaš naravne značilnosti Obpanonskih pokrajin. Razmisli, kako naravne razmere vplivajo na gospodarstvo in življenje ljudi v tem delu Slovenije? Pomagaj si s slikami.

Ali drži trditev, da je za Obpanonske pokrajine, predvsem Pomurje, značilno večje število zdomcev?

Drži. Ne drži.

Iz zgornjih fotografij ugotovi, katere gospodarske dejavnosti izstopajo v Obpanonskih pokrajinah.

V Obpanonskih pokrajinah se prebivalci ukvarjajo predvsem s {kmetijstvom;turizmom}   in  {turizmom;kmetijstvom} .
<NAZAJ
>NAPREJ233/241