Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Izmed naštetih gospodarskih dejavnosti označi tiste, ki so pomembne za Obpanonske pokrajine.

5.

Izmed naštetih označi narodno manjšino, ki živi v Obpanonskih pokrajinah.

6.

Izberi tri glavne prednosti, ki jih posredno ali neposredno ponuja hidroenergetsko izkoriščanje reke Drave.

7.

Ugotovi tip naselja, ki je na sliki.

Za katero reliefno enoto Obpanonskih pokrajin je značilen tak tip naselja?

Tip naselja, ki ga prikazuje zračni posnetek, je {obcestno} naselje.

Za kateri reliefni enoti Obpanonskih pokrajin, naštetih spodaj, je značilen tak tip naselja?

8.

Napiši gospodarsko panogo, ki jo prikazuje fotografija.

Gospodarska panoga s fotografije je turizem .
<NAZAJ
>NAPREJ239/241