Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Na zemljevidu izberi Dinarskokraške pokrajine in s pomočjo zemljevida opiši njihovo lego.Dinarskokrašške pokrajine

Dinarskokraške pokrajine so južno od Alpskih in Predalpskih pokrajin. Njihova značilnost sta kamnini apnenec in dolomit. Zato prevladuje kraško površje, za katerega so značilni kraški pojavi; vrtače, suhe doline, slepe doline, udorne vrtače, kraške jame, brezna, ponikalnice, presihajoča jezera, kraška polja. Značilne oblike površja so visoke planote (nad 1000 m n.v.; Banjšice, Trnovski gozd, Nanos, Hrušica, Snežnik, Javorniki, Krimsko hribovje, Kočevski Rog...), nizke planote (Bela Krajina) in podolja (Pivško, Notranjsko in Dolenjsko podolje). Podnebje dinarskokraških pokrajin je zmerno celinsko, v najvišjih predelih tudi gorsko, z veliko količino padavin ob dinarski pregradi. Reke dinarskokraških pokrajin so Pivka, Reka, Unica, Krka, Kolpa (zadnji dve ne ponikneta).
Ne bo držžalo! To niso Dinarskokrašške pokrajine.

Slovenske pokrajine
<NAZAJ
>NAPREJ181/241