Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Poznaš naravne značilnosti alpskega sveta.

Kako relief, podnebje, rastlinstvo in vodovje vplivajo na gospodarstvo in življenje ljudi v tem delu Slovenije? Pomagaj si s slikami.

Ali drži trditev, da je Alpska pokrajina gospodarsko najbolj razvita pokrajina v Sloveniji?

Drži. Ne drži.

Poselitev Alpskih pokrajin

Oglej si zgornji zemljevid Selitveni prirast za leto 2012 in dopolni manjkajoče besede.

V spodnja okenca vpiši imena občin, ki so leta 2012 imela najmanjši skupni selitveni prirast {Tržič;Gorje;Ljubno;ČrnanaKoroškem}   {Gorje;Tržič;Ljubno;ČrnanaKoroškem}  

{Ljubno;Tržič;Gorje;ČrnanaKoroškem}   {ČrnanaKoroškem;Tržič;Gorje;Ljubno}   in napiši, kateri občini sta imeli največji selitveni prirast

{Preddvor;GornjiGrad} {GornjiGrad;Preddvor}  

 

<NAZAJ
>NAPREJ145/241