Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Naselje je skupina človekovih bivališč. Lahko ima le nekaj hiš, šotorov ali kolib ali je velika metropola. Naselja delimo po obliki, velikosti in dejavnosti oziroma funkciji. Oblika in velikost naselja sta odvisna od naravnih dejavnikov (na primer relief, podnebje) in družbenih dejavnikov (na primer možnost zaposlitve). Naselja imajo svoj začetek, rast, razvoj, razcvet in tudi propad.

Za Slovenijo je značilna gosta poselitev in velika razpršenost naselij. Takšno stanje je posledica kmetijske dejavnosti v preteklosti in pozne industrializacije. V Sloveniji je nekaj več kot 6000 naselij.

S pomočjo spletne strani Statističnega urada poišči, koliko je v Sloveniji naselij z enim prebivalcem. Izpiši tudi prvih 10 naselij z največ prebivalci.

Večje naselje imenujemo mesto. V Sloveniji so mesta majhna. Le Ljubljana ima več kot 100.000 prebivalcev. Imajo pa nekatera slovenska mesta dolgo zgodovino. Med najstarejšimi mesti so Ptuj, Kamnik, Škofja Loka, Ljubljana, Celje.

Slovenija

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

V prazna okenca vpiši.

Najstarejše mesto v Sloveniji je Ptuj .

 

Največje mesto v Sloveniji je Ljubljana .

<NAZAJ
>NAPREJ61/241