Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UVOD

Spoznali smo naravne značilnosti Obsredozemskih pokrajin. Razmisli, kako relief, podnebje in rastlinstvo vplivajo na gospodarstvo in življenje ljudi v tem delu Slovenije? Pri tem si pomagaj s spodnjimi slikami.

Na podlagi slik naštej tri gospodarske dejavnosti, ki so značilne za Obsredozemske pokrajine. Kmetijstvoturizempromet .

Prebivalstvo

V Obsredozemskih pokrajinah sta, glede na gostoto poseljenosti, dva različna dela: gosteje poseljene flišne in redkeje poseljene kraške pokrajine.

Posebej gosto je poseljen obalni pas med Koprom in Piranom ter območje Nove Gorice. V obeh delih so podeželska naselja v obliki gručastih vasi. Večja mesta so Koper, Nova Gorica in Izola. V preteklosti je število prebivalcev naraščalo zelo počasi, šele po 2. svetovni vojni se začne hitrejša rast, ki pa je bila povezana tudi s spreminjanjem narodne sestave prebivalstva. Po razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo (Londonski sporazum, 1954) so se Italijani odseljevali v Italijo, priseljevali pa so se prebivalci iz notranjosti Slovenije in drugih jugoslovanskih republik. Obalni pas je dvojezično območje, kjer živi italijanska narodna manjšina. Njena navzočnost je vidna tudi iz dvojezičnih tabel.Koper

Koper je največje mesto primorskih pokrajin in gospodarsko, kulturno in izobraževalno središče. Ima tudi univerzo.

Mestno središče Kopra


Nova Gorica

Nova Gorica je nastala po razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo leta 1947. Po tej razmejitvi je Italiji pripadla stara Gorica, na slovenski strani pa sta ostali le goriški predmestji Solkan in Šempeter z železniško postajo na progi med Bohinjsko Bistrico in Trstom. Da bi na Slovenski strani zapolnili izgubo gospodarskega središča, kakršna je bila Gorica, je bila sprejeta odločitev o izgradnji novega mesta, ki so ga poimenovali Nova Gorica. Iz zasnove mesta se vidi, da je bilo načrtno zgrajeno po drugi svetovni vojni.

Nova Gorica


Gručasta vas

Šmarje

S pomočjo spletnih strani Statističnega urada Republike Slovenije poišči podatke o številu prebivalcev  občin Koper, Nova Gorica in Izola.

Preberi spodnji odstavek in vstavi manjkajoči besedi.

Narodnostni manjšini, ki živita v Sloveniji, sta: {italijanska;madžarska}   in   {madžarska;italijanska} .
<NAZAJ
>NAPREJ214/241