Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Slovenija leži na stiku štirih velikih naravno-geografskih enot. Katere so?

Evropske naravnogeografske enote v Sloveniji
Alpe
Sredozemlje
Panonska nižina
Dinarsko gorstvo

Ponovi značilnosti Alp in Panonske nižine (7. razred).

NARAVNOGEOGRAFSKE ENOTE

Slovenija ima zelo raznoliko pokrajino. Na majhnem ozemlju se prepletajo visoki dvatisočaki, hribovja z vmesnimi kotlinami, kraške planote in podolja, flišna gričevja, kraške jame ter panonske ravnice z vmesnimi gričevji.

V Sloveniji se prav tako stikajo štirje {kulturni prostori;Kulturni prostor ali kulturna pokrajina je območje, v katerem se prepletajo naravni in družbeni vplivi. Je prostor, v katerem je gospodarska in kulturna dejavnost prebivalstva močno vplivala na današnji videz pokrajine.}. Tu se srečajo germanski, romanski, slovanski in ugrofinski jeziki, običaji, navade, hrana, način bivanja in arhitektura. Vsi vplivi so na našem ozemlju pustili močan družbeni in kulturni pečat.

Naravnogeografska delitev Slovenije temelji na reliefnih značilnostih in podnebju. Tako ločimo Alpske, Predalpske, Dinarskokraške, Obpanonske in Obsredozemske pokrajine.
Naravnogeografska delitev Slovenije

<NAZAJ
>NAPREJ124/241