Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UVOD

Na zemljevidu izberi Obpanonske pokrajine.

Zemljevid slovenskih pokrajin


Obpanonske pokrajine

Obpanonske pokrajine so na vzhodu in severovzhodu Slovenije. Delijo se na ravnine in gričevja. Ravnine so Dravska, Murska in Krška ravan, gričevja so Goričko, Lendavske gorice, Slovenske gorice, Haloze, Dravinjske gorice, Voglajnsko-Sotelsko gričevje, Kozjansko, Bizeljsko in Krško gričevje. Podnebje Obpanonskih pokrajin je zmerno celinsko in ima v primerjavi z ostalimi Slovenskimi pokrajinami najmanj padavin. Rečna mreža Obpanonskih pokrajin je gosta, največje reke so Drava, Mura, Sava in Krka.

Ne bo držžalo! To niso Obpanonske pokrajine.

Dravsko polje Goričko Polja oljne repice v Pomurju

Iz albuma slik ugotovi, kateri relief prevladuje v Obpanonskih pokrajinah.

S pomočjo zemljevida opiši lego Obpanonskih pokrajin.

Zemljevid Obpanonskih pokrajin

S pomočjo kamninskega zemljevida Slovenije ugotovi, katera vrsta kamnin je prevladujoča v Obpanonskih pokrajinah.

Zemljevid kamninske sestave Slovenije

<NAZAJ
>NAPREJ222/241