Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Razmisli, kako so med seboj povezane dejavnosti: rudarstvo, energetika in industrija.

Razmisli, kateri dejavniki vplivajo na razvoj vsake od treh panog.

Spoznaj nekaj energetskih virov

Izkopani premog

Neobnovljivi energetski viri so viri, ki se z uporabo izčrpavajo (jih porabljamo bistveno hitreje kot se obnavljajo). Takšni so les, fosilna goriva in podobno. Med fosilna goriva spadajo premog, nafta, zemeljski plin. Njihova uporaba je najbolj razširjena, a hkrati okolju najbolj škodljiva.

 

Hidroelektrarnin jez

Obnovljivi energetski viri so vetrna, sončna, vodna (tudi plimovanje, valovanje) in geotermalna energija, ki se z uporabo ne morejo izčrpati. Tovrstni energetski viri se lahko uporabljajo neposredno ali za pridobivanje električne energije.

 

 

Sončne celice

Alternativni energetski viri se množično še ne uporabljajo ali pa je delež iz njih proizvedene energije majhen. Alternativni energetski viri so obnovljivi in ekološko bolj sprejemljivi, saj ne spuščajo dima in drugih plinov, saj in pepela. Značilni primeri so vetrna energija, sončna energija, energija biomase (proizvodnja bioplina), energija plimovanja oziroma bibavice (plimske oziroma bibavične elektrarne).

 

<NAZAJ
>NAPREJ79/241