Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Ozemlje Slovenije je geološko raznovrstno. Geološki razvoj Slovenije lahko s pomočjo kamnin raziskujemo od začetka razpadanja praceline Pangee pred okoli 200 milijoni let. Prepletanje različnih kamnin na nekem območju imenujemo tudi geološka zgradba. Prikažemo jo z geološkim zemljevidom. Kamnine se, glede na nastanek, delijo na magmatske, sedimentne in metamorfne. Od kamnin so odvisni relief in vrsta tal, rečna mreža in prepustnost tal, rastlinstvo, živalstvo ter primernost območja za kmetijstvo in gradnjo. Geološka zgradba vpliva na kakovost in način življenja človeka. Od nje je odvisna tudi varnost pred naravnimi katastrofami: potresi, plazovi in poplavami.

Kamnine v Sloveniji

Usedline in sedimentne kamnine
Apnenec
Dolomit
Glina in melj
Glinovec in meljevec
Peščenjak in konglomerat
Peščenjak in lapor
Pesek
Sprejeti Lapor
Nekarbonaten prod
Karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit

Magmatske kamnine
Globočnine
Predornine

Metamorfne kamnine
Metamorfne kamnine

Oglej si zemljevid in razmisli:
1. Katere kamnine prevladujejo v tvoji domači pokrajini?
2. Ali se ti zdi, da je kamninska zgradba Slovenije pestra ali enolična?

<NAZAJ
>NAPREJ16/241