Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rastline so zelo raznolike

Vse rastline uvrščamo v kraljestvo rastlin. V preteklosti smo k rastlinam prištevali tudi glive. Ker pa so glive po svoji zgradbi (ne vsebujejo fotosintetskih barvil) in načinu življenja bistveno drugačne (ne izdelujejo si same hrane, temveč črpajo hranilne snovi iz podlage), jih danes uvrščamo v samostojno kraljestvo – kraljestvo gliv.

Ves živi svet razvrščamo v pet kraljestev.


Katera številka označuje katerega predstavnika kraljestva?

 


prokarionti - 2 ; rastline - 1 ; glive - 3 ; živali - 4 .

Kraljestvo rastlin obsega štiri velike skupine

V grobem lahko rastline delimo na zelene alge, mahove, praprotnice in semenke.

Ali te rastline že poznaš?
Katera številka označuje katero skupino?


zelene alge - 2 ; mahovi - 3 ; praprotnice - 1 ; semenke - 4 .
<NAZAJ
>NAPREJ120/250