Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odpadki

V vsakodnevnem življenju proizvedemo določeno količino odpadkov. Mednje uvrščamo embalaže od hrane in pijače, embalaže raznih izdelkov, stara oblačila, stare neuporabne predmete ... Kljub temu pa največ odpadkov nastane v industriji pri tehnoloških procesih.

Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo večinoma v gospodinjstvih.
Industrijski odpadki so odpadki, ki nastanejo v tovarnah kot posledica tehnoloških procesov.

Odlagališče odpadkov

Razvrsti odpadke v ustrezno skupino odpadkov. Ob pravilni razporeditvi se prikaže odziv 'Pravilno.'.

 

<NAZAJ
>NAPREJ242/250