Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prst

Vrhnja plast tal je prst, ki je podlaga za rast rastlin. Za rast rastlin je ključna sestava prsti, od katere so odvisne njene lastnosti. Rastline dobivajo iz prsti vodo, mineralne snovi in del kisika. Prst nastane pri preperevanju kamnin, ki se zaradi vremenskih sprememb krušijo in drobijo. Pri tem sodelujejo tudi živi organizmi. Snovi v kamninah se pri tem ne spremenijo.

Ponovitev

Podatke o prsti poveži z lastnostmi prsti.

rahla in zračna prst
dobro vpija in zadržuje vlago
prst je zmes
kamnine, humus, zrak, voda
prsti ločimo
barva, zrnavost, zračnost
Število napačnih: 0

Iz vrste rastlin, ki rastejo v prsti, lahko sklepamo na njene značilnosti. V tropskem gozdu, kjer so visoke temperature in velika vlažnost, je bujno rastlinstvo in veliko organizmov. Večina rastlin, ki odmre, se razgradi v manj kot letu dni. Pri nas so v gozdovih pretežno večletne rastline z olesenelimi deli. Ko odmrejo, se počasi razkrajajo. Puščave so navadno izredno suhe. Za živa bitja so življenjsko pomembne prilagoditve, ki so se razvile v teh pogojih.

Katere ugotovitve so pravilne za nastanek prsti?

<NAZAJ
>NAPREJ39/250