Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kamnine in minerali

Spoznali boste razliko med kamninami in minerali ter procese, pri katerih nastanejo kamnine.

Naučili se boste razlikovati med kamninami glede na njihov nastanek.

Spoznali boste kriterije za razlikovanje med magmatskimi, sedimentnimi in metamorfnimi kamninami.


Ponovitev

V nižjih razredih osnovne šole ste spoznali vsa tri agregatna stanja snovi in njihove značilnosti. Kot primer trdnega agregatnega stanja ste obravnavali tudi kamnine. V petem razredu osnovne šole pa ste v poglavju prst spoznali preperevanje kamnin in razkroj rastlinskih in živalskih ostankov.

Plast kamnin pod prstjo

 

Prst sestavljajo delci, ki so nastali z razpadanjem kamnin. To so mineralne sestavine prsti. V prostorčkih med delci prsti sta voda in zrak.

Kamnine in minerali

Oglej si kamna na sliki in ugotovi razliko med njima.


 
 Granit je kamnina.
  Smaragd je mineral.   

V granitu že s prostim očesom vidimo zrnca snovi, ki ga sestavljajo. Zrnca snovi v granitu so minerali. Znanih je več kot 3000 mineralov. Granit je kamnina, ker je sestavljen iz različnih mineralov. Še bolje vidimo minerale v granitu, če ga pogledamo pod lupo ali z mikroskopom. Granit sestavljata predvsem mineral kremen in različni minerali iz skupine glinencev. Minerali, ki jih je v kamnini največ, določajo lastnosti posamezne kamnine. Smaragd je le iz ene snovi, zato je mineral.


<NAZAJ
>NAPREJ22/250