Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj so dejavniki okolja?

Razmisli, kaj vse vpliva na rastline na njivi.


Označi žive in nežive dejavnike okolja. Za žive dejavnike okolja vpiši črko Ž, za nežive pa črko N.

živali Ž     svetloba N     voda N
zračni tlak N     temperatura N     bakterije Ž
rastline Ž     glive Ž     mineralne snovi N

Živi in neživi dejavniki so med seboj prepleteni in vplivajo drug na drugega

Gozd (Telemark, Norveška)

Medsebojno vplivanje živih in neživih dejavnikov

Gozd oz. drevesa uspevajo na območjih, kjer so dovolj visoke temperature (temperatura najtoplejšega meseca nad $10$ ºC) in kjer je dovolj razpoložljive vode (letna višina padavin okoli $500$ mm ali več). 

Tudi gozd vpliva na ozračje in s tem na podnebje, saj s fotosintezo niža delež ogljikovega dioksida in viša delež kisika. Moč vetra je v gozdu močno zmanjšana, tla zadržujejo velike količine vode (tla z večjim deležem humusa zadržijo večje količine vode), zaradi česar se zrak v gozdu ob sončni pripeki počasneje ogreva, ob mrazu pa počasneje ohlaja.

<NAZAJ
>NAPREJ192/250