Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tokovi in energija

Spoznal si že različne snovi. Nekatere izmed njih se lahko pretakajo. Pretakanje snovi s skupno besedo imenujemo tokovi.

Pretaka se lahko tudi energija, ki je nakopičena v različnih snoveh. Kot primer omenimo energijo Sonca, ki se je nakopičila v rastlinah, z zaužitjem rastlin pa se je ta pretvorila v druge oblike energij, ki jo živa bitja potrebujejo za življenje. Prek prehranjevalnega spleta se nato ta energija prenaša z ene živali na drugo. Govorimo lahko o toku energije.

Opiši tok energije od Sonca do nakopičene energije v hrani, ki jo jesta miš in mačka na sliki.

Nekatere živali, npr. kuščarji, se morajo greti na soncu, s čimer njihovo telo sprejme dodatno energijo, ki jo lahko porabijo za gibanje.

Glede na to, kaj se pretaka, tokove tudi različno poimenujemo.

Dopolni stavke z manjkajočimi besedami (vodni, zračni, električni, toplotni). Po rečnih strugah se pretaka vodni tok, po električnih daljnovodih pa električni tok. Gibanje zraka imenujemo zračni tok ali veter, prehajanje toplote skozi stene pa toplotni tok. 

Tokovi ne morejo teči sami od sebe. Vedno potrebujejo nekaj, da jih poganja. Že pri prejšnjih urah si spoznal, da potrebujemo energijo Sonca, da tečejo reke in piha veter. Tudi pri drugih tokovih potrebujemo neko obliko energije, ki vzdržuje tok.
Že prejšnjo uro si spoznal, da električna energija omogoča premikanje elektronov po žicah, kar imenujemo električni tok

Baterijo, žarnico in žičke poveži v električni krog.

a) Ali žarnica sveti, če oba priključka žarnice povežeš med seboj samo z žico?
b) Ali žarnica sveti, če v električni krog povežeš še baterijo?
c) Ali žarnica sveti, če električni krog ni sklenjen?

<NAZAJ
>NAPREJ79/250