Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je živo?

Ali si se kdaj med sprehodom po gozdu ali parku ozrl okoli sebe in opazoval okolje, ki te obdaja? Kaj si opazil?

Kaj prikazujejo zgornje fotografije? Naštej živa bitja, ki še živijo v gozdu.

Vse, kar nas obdaja, lahko razdelimo na živi svet in neživi svet. Živi svet so ljudje, živali, rastline, glive in majhna bitja (bakterije in protisti), ki jih s prostim očesom ne moremo videti. Vse to so živa bitja ali organizmi.

Kako dolgo na Zemlji že obstaja življenje?
Življenje na Zemlji se je razvilo pred približno 3.500 milijoni let. Kljub številnim poskusom, v katerih so so poskušali ustvariti pogoje, ki so vladali ob nastanku življenja, znanstvenikom ni uspelo umetno ustvariti živih bitij iz neživih snovi, uspeli so le pridobiti nekatere snovi, ki so značilne za živa bitja.

Kaj meniš, da je značilno za živa bitja?

<NAZAJ
>NAPREJ89/250