Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obnovljivi in neobnovljivi viri energije

V prejšnji učni enoti smo spoznali Sonce kot osnovni vir energije na Zemlji. Energija, ki jo Sonce oddaja v obliki svetlobe in toplote, se lahko na Zemlji pretvori v druge oblike energije. S tem nastajajo različni energijski viri, potrebni za preživetje organizmov, izkoriščamo pa jih lahko tudi za pogon naprav in strojev.

Spomni se, v katere oblike energij se pretvarja sončna energija.

S tehnološkim razvojem, industrializacijo in porastom števila prebivalstva se je poraba energije zelo povečala. S tem se je povečala tudi potreba po različnih energijskih virih, še posebej tistih, ki jih lahko neomejeno izkoriščamo. Takšnim virom pravimo obnovljivi viri energije, saj se nenehno obnavljajo. Viri energije, ki se ne obnavljajo oziroma jih človek mnogo hitreje izrablja kot uspejo nastajati, pa so neobnovljivi viri energije.

Razmisli, ali trditvi držita ali sta napačni.

Biomaso predstavljajo odmrli rastlinski in živalski ostanki. Ker organizmi ves čas rastejo in se obnavljajo, je biomasa obnovljiv vir energije.

Drži. Ne drži.

Fosilna goriva so nastala iz odmrlih rastlinski in živalskih ostankov, zato so prav tako obnovljiv vir energije.

Drži. Ne drži.

V albumu slik je prikazanih nekaj primerov uporabe različnih virov energije.

<NAZAJ
>NAPREJ58/250