Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvrščanje rastlin

Živa bitja razvrščamo v skupine, imenovane sistematske kategorije, ki skupaj predstavljajo biološki sistem.

Če želimo opaziti podobnosti ali razlike med organizmi, moramo dobro opazovati. Poznati moramo predvsem podobnosti in razlike v zunanjem videzu živega bitja, notranji zgradbi, načinu razmnoževanja in še številnih drugih značilnostih.
 

Določanje rastlin

Pri določanju rastlin smo pozorni na obliko telesa, pri semenkah pa zlasti na obliko listov, stebla in korenin. Med najpomembnejšimi določevalnimi znaki so zgradba, barva in oblika cvetov ter pri kritosemenkah značilnosti semen in plodov.

Rastline bomo najlažje določali takrat, ko imajo razvite cvetove in/ali plodove.

V prejšnji učnih enotah je bil poudarek predvsem na rastlinah, ki so nam blizu. To so rastline, ki jih poznamo, jih pogosto vidimo, bodisi na poti v šolo bodisi kot vir hrane. Vendar je kraljestvo rastlin veliko bolj pestro, kot je videti na prvi pogled.
 

<NAZAJ
>NAPREJ183/250