Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sonce - osnovni vir energije na Zemlji

Živi organizmi smo sestavni del narave in za svoj obstoj potrebujemo snovi, ki jih najdemo v naravi. Z njimi dobimo potrebno energijo za delovanje organizma. Zato pravimo, da je v snoveh nakopičena energija, ki jo lahko uporabimo za pretvorbo v drugo obliko energije. Z zaužitjem hrane se energija, ki je bila prej shranjena v hrani, pretvori v druge oblike energije, ki jo organizmi potrebujemo za rast, razvoj, gibanje itd.
 
 
Rastline potrebujejo za svojo rast vodo, mineralne snovi in ogljikov dioksid. Sončna energija pa rastlinam omogoča potek fotosinteze. 

Sončna energija, ki jo oddaja Sonce na Zemljo v obliki sončne svetlobe, je najpomembnejši neživi dejavnik okolja. Zato pravimo, da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji

Delovanje Sonca vpliva na obstoj tudi drugih neživih dejavnikov okolja. Neživa narava pa omogoča obstoj žive narave.

 

Med nežive dejavnike okolja prištevamo prst, vodo, zrak, svetlobo, toploto ipd.

Voda je neživi dejavnik okolja in eden izmed pogojev za življenje.

Voda v naravi kroži in tako znova doteka na Zemljo, kjer je na voljo živim organizmom. Površino Zemlje zapusti z izhlapevanjem, na njeno površino pa se vrača s padavinami, kar omogoča sončna energija

 

Primer kroženja snovi v naravi

Na animaciji lahko spremljaš kroženje vode v naravi. Predstavljena je pot delca vode.

Energija Sonca je potrebna tudi za druge procese v naravi, kot so rast rastlin, nastanek vetra, tvorbo kamnin, spremembo agregatnih stanj snovi ... Tako se sončna energija pretvarja tudi v druge oblike energije, ki jih lahko nadalje izkoriščamo in jih bomo spoznali v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ50/250