Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgradba brstnic

Brstnice so se razvile iz prednikov kompleksno zgrajenih mnogoceličnih zelenih alg. Brstnice že imajo dobro razvita tkiva in organe. Organi gradijo organizem, ki deluje kot usklajena celota.

Na telesu brstnice jasno ločimo naslednje organe:
- list,
- steblo in
- korenino.
Najvišje razvite brstnice iz skupine semenk – cvetnice imajo še razvit organ, imenovan cvet.

Med brstnice prištevamo:
- praprotnice in
- semenke.
(Mahovi so skupina, ki imajo tako značilnosti steljčnic kakor tudi značilnosti brstnic.)

<NAZAJ
>NAPREJ123/250