Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pridobivanje električne energije

Spoznali smo že številne obnovljive in neobnovljive vire energije, ki nam jih ponuja narava. Te vire lahko izkoriščamo tudi za proizvodnjo električne energije. Poraba električne energije v svetu zelo narašča, saj imamo vse več naprav, ki za delovanje potrebujejo elektriko.
 

Električno energijo lahko proizvajaš tudi sam. Na nekaterih kolesih je pritrjen dinamo, ki proizvaja elektriko za razsvetljavo pri vožnji.
Z vrtenjem kolesa zavrtimo vrteč del v dinamu. Ta del proizvaja - generira elektriko in ga imenujemo generator. Podobno napravo lahko najdemo tudi v nekaterih ročnih svetilkah. Pozneje bomo spoznali, da je podobna naprava v elektrarnah.

Električno energijo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih, industriji, šolah itd., pridobivamo v elektrarnah iz različnih energijskih virov. Poznamo več vrst elektrarn, ki se razlikujejo po vrsti energijskega vira, ki ga pretvarjajo v električno energijo.

Večina elektrarn delujejo po enakem principu. Izbran vir energije (fosilna goriva, vetrna energija, jedrska energija ...) omogoča posredno ali neposredno vrtenje turbine, ki je podobna mlinskemu kolesu. Turbina vrti gred, na kateri je generator, ki proizvaja električno energijo in jo oddaja v omrežje, na katero so priključeni porabniki.

V Sloveniji povprečno okoli $35\,\rm{\%}$ električne energije pridobimo iz fosilnih goriv (predvsem iz premoga), okoli $35\,\rm{\%}$ iz jedrskega goriva, preostalo pa iz energije tekoče vode ter preostalih virov (sončna energija, les, biogoriva, vetrna energija).

Agencija republike Slovenije za okolje

<NAZAJ
>NAPREJ64/250