Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Snovi so iz delcev

Snovi so zgrajene iz nevidnih delcev. Te delce zaznamo s posebnimi napravami. To so elektronski mikroskopi. V plinih so delci oddaljeni drug od drugega in se stalno gibljejo, v tekočinah so delci tesno skupaj, vendar se lahko gibljejo drug mimo drugega, v trdnih snoveh pa so delci tesno skupaj, pravilno urejeni in lahko le nihajo. V isti snovi so enaki delci ne glede na agregatno stanje snovi. To snov imenujemo čista snov.


Ponovitev

Snovi so glede na pogoje, to je temperaturo in tlak, lahko v različnih agregatnih stanjih. Ista snov ima v različnih agregatnih stanjih različne lastnosti. Pri spremembi zunanjih pogojev snovi prehajajo iz enega agregatnega stanja v drugega. Pri tem potekajo procesi taljenja, izhlapevanja, kondenzacije in strjevanja.
 

Raztapljanje kalijevega manganata v vodi

V valj nalijemo vodo, ki ji dodamo nekaj kristalčkov kalijevega manganata. Voda se pri stiku s kalijevim manganatom obarva vijolično. Vidimo lahko, kako kristalčki padajo proti dnu valja. Čez čas kristalčkov kalijevega manganata ne vidimo več, ker so se v vodi raztopili. Vsa tekočina v valju se je obarvala vijolično. V vodni raztopini so delci kalijevega manganata, ki jo obarvajo vijolično. 
 
Če raztopino dobro pomešamo, je barva vse raztopine enaka. Delci kalijevega manganata so se v raztopini enakomerno porazdelili. 

Razredčevanje vodne raztopine kalijevega manganata

Raztopino kalijevega manganata razredči z vodo. V epruveto nalij $1\,\rm{ml}$ koncentrirane raztopine kalijevega manganata in ji dodaj $9\,\rm{ml}$ vode. Iz dobljene raztopine vzemi $1\,\rm{ml}$ in mu dodaj $9\,\rm{ml}$ vode. To ponavljaj, dokler je dobljena raztopina po razredčenju z vodo še obarvana. Obarvanje je odvisno od števila delcev kalijevega manganata v raztopini.

<NAZAJ
>NAPREJ1/250