Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je gozd?

Razporedi v ustrezen okvir žive in nežive dejavnike okolja. Ob pravilni razporeditvi besed se prikaže napis 'Pravilno.'.

Gozd je ekosistem, ki ga sestavljajo živi dejavniki (drevesa, grmi, zelnate rastline, praprotnice, mahovi, ptice, glodavci, žuželke, polži, glive itd.) in neživi dejavniki (tla, voda v tleh, kamnine in zrak itd.).

Poveži skupine organizmov v gozdu z njihovo vlogo v ekosistemu.

Bakterije in glive
Razkrojevalci
Srne
Potrošniki - rastlinojedci
Volkovi
Potrošniki - mesojedci
Število napačnih: 0

Gozdovi v Sloveniji prekrivajo več kot $50\,\%$ površja. Glede na delež gozda je Slovenija v Evropi na tretjem mestu, takoj za Finsko in Švedsko. V preteklosti, pred približno $2\,000$ leti, pa je gozd prekrival kar $80\,\%$ površja današnje Slovenije.
Na splošno so gozdovi v Evropi bili najpogostejši ekosistemi, vendar pa jih je človek zaradi svoje dejavnosti marsikje precej izkrčil.

 
Obsežni mešani (jelovo-bukovi) in iglasti gozdovi na Notranjskem.  V večjem delu Evrope so gozdovi v veliki meri izkrčeni (Nemčija).

<NAZAJ
>NAPREJ226/250