Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Organizmi iste vrste sestavljajo populacijo

Živo naravo v nekem ekosistemu predstavljajo predstavniki vrst živih bitij. Vsa živa bitja ene vrste, ki istočasno živijo na nekem zaključenem območju (npr. v gozdu), imenujemo populacija. Posamezno živo bitje v populaciji imenujemo osebek. Tako npr. vse veverice v gozdu predstavljajo populacijo veveric, vsi hrasti v gozdu predstavljajo populacijo hrastov.

Število osebkov v populaciji je zelo različno. Velike so npr. populacije žuželk, majhne so populacije nekaterih vrst sesalcev (npr. volkov ali risov) in nekaterih vrst ptic (npr. planinskih orlov). Območje, na katerem živi populacija, je različno veliko.

Simulacija spreminjanja velikosti območja in številčnosti osebkov

Razporeditev osebkov v populaciji

Osebki v populaciji so na svojem območju lahko razporejeni naključno, skupinsko ali enakomerno. Naključno razporejena so semena, ki jih je raznesel veter. Skupinska razporeditev je najbolj značilna za živa bitja, saj živijo tam, kjer so ugodne razmere. Npr. trstika uspeva na obrežju stoječih celinskih voda, postrvi v naravi živijo v čistih in hladnih vodotokih z visoko vsebnostjo kisika. Enakomerna razporeditev je posledica človekove dejavnosti. Značilna je za nasade; npr. za sadovnjake, vinograde in tudi vrtove z večjimi vrtninami (nasad paradižnika, krompirja).

<NAZAJ
>NAPREJ222/250