Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Ekosistem sestoji iz vseh neživih dejavnikov in vseh živih dejavnikov.

Ekosistemi so zelo različni, pri nas prevladujejo gozdovi.

Ekosistemi se v daljšem časovnem obdobju spreminjajo.

Vse osebke neke vrste, ki v nekem času živijo na nekem prostoru, imenujemo populacija.

Populacije so različno velike. Običajno so populacije večjih organizmov (npr. medvedov) manjše kot populacije manjših organizmov (npr. muh).

Načeloma velja pravilo, da več kot je populacij v nekem ekosistemu, bolj je ekosistem stabilen.

Ekosistemi in nekaj tipičnih predstavnikov živih bitij

<NAZAJ
>NAPREJ223/250