Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Kako imenujemo vse organizme ene vrste, ki istočasno živijo na nekem zaključenem območju?

4.

Razvrsti ustrezne rastline in živali v ustrezne ekosisteme ter na ustrezno mesto v prehranjevalni verigi. Ko pravilno razporediš organizme, se pojavi odziv 'Pravilno.'.

5.

Katera slika prikazuje umetno, katera enakomerno in katera skupinsko porazdelitev osebkov po območju?
V okvirčke vpiši ustrezne številke.

 
3 - umetna razporeditev
1 - enakomerna razporeditev
2 - skupinska porazdelitev
<NAZAJ
>NAPREJ225/250