Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kamnine v Sloveniji

Na geografski karti lahko podamo vrste kamnin, ki jih najdemo na posameznih območjih. Od vrste kamnin sta odvisna relief in vrsta tal, kar vpliva ne vegetacijo in živalstvo ter na primernost območja za kmetijstvo. Vrsta kamnine na posameznih območjih vpliva tudi na varnost pred naravnimi katastrofami, tj. potresi, plazovi in poplavami.
Vrste kamnin glede na nastanek 

 
Na podlagi geografske porazdelitve kamnin v Sloveniji ugotovi, katera trditev je pravilna.

Slovenski naravni kamni: hotaveljski, podpeški, lipiški in drugi, ki jih prodajajo kot marmorje, niso pravi marmorji. To so vse sedimentne kamnine. Pravi marmor najdemo v tankih plasteh na Pohorju.

Stari Rimljani so na Pohorju pridobivali marmor v več kot dvajsetih kamnolomih. Iz tega marmorja so narejeni rimski spomeniki, ki so jih našli v Šempetru v Savinjski dolini. Danes pridobivajo marmor le na nekaj mestih nad Zrečami. Marmorji in apnenci so v arhitekturi primerni predvsem za stenske obloge. Za talne obloge, kjer so obremenitve večje, pa so primerne magmatske in metamorfne kamnine. V ta namen pogosto uporabljamo granit.


<NAZAJ
>NAPREJ35/250