Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Primeri izbranih kamnin v Sloveniji

V Sloveniji prevladujejo sedimentne kamnine, ki ste jih spoznali v poglavju Kamnine in minerali. Najdemo pa tudi vrsto manj znanih kamnin, ki so z geološkega vidika značilne za Slovenijo. Za zanimivost bodo predstavljene nekatere med njimi.
 

Zoisit

Trgovec z minerali Simon Prešern je leta 1805 našel v metamorfnih kamninah Svinje na avstrijskem Koroškem neznan mineral. Baron Žiga Zois (1747—1819) je ugotovil, do takrat neznan mineral. Vzorce minerala je poslal v oceno evropskim strokovnjakom, ki so potrdili njegovo domnevo in ga imenovali po njem. V Sloveniji je nahajališče na Pohorju.


Dravit

Mal von Gustav (1836—1927), profesor mineralogije na Univerzi na Dunaju, je leta 1884 prvič omenil mineral dravit. Našli so ga v kraju Dobrava pri Dravogradu in ga po nahajališču tudi poimenovali. V tem kraju so še vedno nahajališča manjših količin tega minerala. Kristalčki v kamnini so dravit.


Granodiorit

Na Pohorju najdemo kamnino granodiorit, ki ima podobno zgradbo kot kamnina granit. Lomijo ga v kamnolomih pri Oplotnici in Jospidolu pri Ribnici na Pohorju.


 

Čizlakit

Ob zaselku Cezlak na Pohorju so našli magmatsko kamnino čizlakit. Od tod tudi njeno ime. Je sivo-zelena kamnina z veliko trdoto.


<NAZAJ
>NAPREJ36/250