Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Agregatna stanja snovi

Ista snov je odvisno od temperature in tlaka lahko trdna, tekoča ali plin. Rečemo, da je v trdnem, tekočem in plinastem agregatnem stanju. Delci snovi so v vseh treh agregatnih stanjih enaki, različni sta le razporeditev in njihova hitrost gibanja.


Trdna snov

V trdnih snoveh se delci močno privlačijo in na mestih, kjer so, lahko le nihajo sem ter tja. Trdne snovi imajo zato določeno obliko in določeno prostornino. V trdnih snoveh so delci najbolj urejeni v primerjavi z delci v tekočinah in plinih.

Nihanje delcev

Pri segrevanju se delci v trdni snovi gibljejo vedno hitreje, med seboj se vse manj privlačijo in snov se začne taliti. Iz trdne snovi nastane tekočina.

Taljenje snovi


Tekočine

V tekočinah se delci manj privlačijo in se lahko bolj prosto gibljejo kot v trdnih snoveh. Njihovo gibanje je omejeno s prostornino tekočine. Tekočine nimajo oblike. To določa oblika posode, v kateri so.

Gibanje delcev v tekočini


Plini

Pri segrevanju tekočin izhajajo iz njih delci snovi. Iz tekočine nastane plin. V plinih se delci gibajo zelo hitro in so med seboj precej oddaljeni. Plin nima niti določene prostornine niti določene oblike.

Gibanje delcev v plinih


<NAZAJ
>NAPREJ3/250