Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Snovi so zgrajene iz delcev. Premer delcev merimo v nanometrih (${\rm nm}$) in pikometrih (${\rm pm}$). Za lažje razumevanje delce snovi ponazorimo z modeli. Modeli delcev nimajo lastnosti snovi, ki jo ponazarjajo. 

V isti snovi so delci v vseh agregatnih stanjih enaki, različna je le njihova porazdelitev.


 V plinih so delci oddaljeni in se lahko prosto gibljejo.

 V tekočinah so delci tesno skupaj in se lahko gibljejo v dani prostornini.

V trdnih snoveh so delci tesno skupaj in so pravilno urejeni in lahko le nihajo.

 

Delci vode v ledu se hitro gibljejo.

Drži. Ne drži.

Delci v vodnih hlapih se razlikujejo od delcev v ledu.

Drži. Ne drži.

Delci v tekoči vodi so bolj tesno skupaj kot delci v vodnih hlapih.

Drži. Ne drži.

V vodo smo nasuli sladkor. Katere ugotovitve so pravilne?

<NAZAJ
>NAPREJ5/250