Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Najbolj pogosto topilo je voda. V njej se raztapljajo trdne snovi (sol, sladkor, minerali ...), tekočine (kis, sok ...) in tudi plini (kisik, ogljikov dioksid ...). V vodi se ne razstapljajo vse snovi.

Voda je topilo, kar se v njej raztaplja je topljenec, nastane  raztopina. Masa raztopine je masa topila in topljenca skupaj.

Gostota raztopine je večja kot gostota topila.

Jajce v vodi (topilo) potone, v slani vodi (raztopina) pa ne.

Na hitrost raztapljanja vplivajo temperatura, mešanje in velikost delcev.

  hitro raztapljanje
počasno raztapljanje
temperatura višja nižja
mešanje da ne
velikost
majhni veliki

V vodi se lahko raztopi le omejena količina topljenca. Ko se topljenec ne raztaplja več, nastane nasičena raztopina.

Nekaterih topljencev se raztopi več, nekaterih manj. Pri temperaturi 20 oC se v 100 g vode lahko raztopi:

200 g sladkorja        36 g soli        32 g modre galice.

V vodi z višjo temperaturo se raztopi več topljenca. Izjema so plini. V vodi z nižjo temperaturo je več zraka in s tem tudi kisika. V morjih, kjer ima voda nižjo temperaturo, je več živali in rastlin.

Nekatere snovi se raztapljajo zelo počasi. Voda pri pronicanju skozi zemeljske plasti raztaplja nekatere snovi. Reka, ki teče po svoji strugi, počasi raztaplja kamenje in pesek.

Voda ni edino topilo. Čistila pomagajo raztopiti umazanijo. Včasih vsebujejo snovi, ki so nevarne, zato je treba z njimi ravnati previdno. Barve, laki in nekatera lepila so topni v bencinu in acetonu.

<NAZAJ
>NAPREJ45/291