Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lega Slovenije

Vpiši manjkajočo državo:

Slovenija leži v južnem delu Srednje Evrope, na prehodu med Južno in Jugovzhodno Evropo. Avstrija je na severu, Italijo na zahodu, Hrvaška na jugovzhodu in Madžarska na severovzhodu (vpiši manjkajočo državo). Leži ob Jadranskem morju in na »sončni strani« Alp.

Naravna in kulturna pestrost je posledica stika štirih velikih evropskih naravnih enot in štirih jezikovnih skupin. Na zahodu so Alpe, na severu in severovzhodu so ravnine in gričevja Panonske nižine, na jugu in jugovzhodu je kraško površje Dinarskega gorstva, na jugozahodu pa se ozemlje Slovenije stika z Jadranskim morjem, ki je del Sredozemskega morja. Tu se srečajo slovanska, germanska, romanska in ugrofinska jezikovna skupina. Tako so se na tem ozemlju izoblikovala številna narečja, šege in navade ljudi, v posamezni pokrajini so nastale tipične hiše in gospodarska usmerjenost.

 

Stičišče Alp in Panonske nižine pomeni tudi prometno prehodnost. Tako Slovenija predstavlja pomembno prometno stičišče in križišče v Evropi. Po njenem ozemlju potekata evropski prometni poti (panevropska koridorja) Benetke - Budimpešta in Salzburg - Beograd - Sofija. Prek Slovenije sta tako povezani Srednja in Jugovzhodna Evropa ter Vzhodna in Južna Evropa.

 Naravne enote  Sosednje in bližnje države Slovenije

Vpiši imena držav.

Najkrajšo mejo ima na severovzhodu z Republiko Madžarsko (102 km), sledi meja na zahodu z Republiko Italijo (232 km kopne in 48 km morske), na severu meji z Republiko Avstrijo (330 km). Najdaljšo mejo ima z jugovzhodno sosedo, Republiko Hrvaško . Meja na kopnem meri 670 km, dolžina morske meje pa še ni določena (v polja vpiši imena sosednjih držav).

 

Leta 2004 se je Slovenija pridružila Evropski uniji. Leta 2007 je podpisala Schengenski sporazum, ki odpravlja nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU. Pretok blaga in storitev ter odprava carine spodbuja trgovino znotraj evropske družine.

<NAZAJ
>NAPREJ2/241