Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naravnogeografski dejavniki

V Sloveniji je relief najpomembnejši dejavnik poselitve. Na gostoto poselitve vpliva z nadmorsko višino, naklonom površja in osončenostjo. Gosteje je poseljeno prisojno površje, ravninski svet in nižje nadmorske višine. Najgosteje poseljena so območja kotlin, dolin, kraških polj, nižin in obalni pas.
Na gostoto poselitve vplivata rodovitnost prsti in rudna bogastva, saj so najgosteje poseljena območja, ki so primerna za kmetijsko rabo. Gosto poseljena so tudi območja, kjer so naravna bogastva, ki so vir surovin in energije za razvoj industrije, kar prebivalcem omogoča zaposlitev in s tem boljše življenje.
Podnebje je v Sloveniji manj pomemben dejavnik, ker so podnebne razlike med posameznimi deli države majhne. 

Izmed naštetih dejavnikov poselitve izberi tiste, ki spadajo med naravnogeografske dejavnike.

Trije izmed naštetih odgovorov so pravilni.

 

Izmed naštetih pokrajin v prazno polje vpiši najustreznejšo. Planinsko polje, Predalpska pokrajina, Alpska pokrajina, Ljubljanska kotlina.

Najbolj ugodno območje za poselitev je  Ljubljanska kotlina .

<NAZAJ
>NAPREJ43/241