Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvoj industrije

Precejšnje spremembe je na gospodarskem področju prinesla prva svetovna vojna in vključitev v državo SHS in še kasneje kraljevino Jugoslavijo. V novo nastali državi je bila Slovenija gospodarsko najbolj razvito območje; industrija se je krepila, kmetijstvo pa zaostajalo, saj je bilo soočeno s konkurenco iz vzhodnega, ravninskega dela države, kjer so bile razmere za kmetovanje ugodnejše. 
Po koncu druge svetovne vojne so večino gospodarstva podržavili - nacionalizirali. Zasebna lastnina je postala državna. Podpiran je bil razvoj rudarstva in industrije. Industrija je v tem obdobju postala prevladujoča gospodarska panoga. Večino industrijskih izdelkov so slovenske tovarne prodajale na domačem trgu (Jugoslavija); izdelki večinoma niso bili tako kakovostni, da bi jih lahko izvažali. Zato je država s carino na uvožene izdelke ščitila domače proizvajalce. Zato je domača industrija v primerjavi s tujo nazadovala. Vse to je močno otežilo osamosvojitev Slovenije, ko so slovenska podjetja izgubila jugoslovanski trg in se morala soočiti z evropsko konkurenco, saj na zahtevnejše trge z zastarelo tehnologijo ni bilo mogoče prodreti. Domači trg so preplavili poceni izdelki iz tujine. Mnogo industrije je propadlo. Po osamosvojitvi se je slovensko gospodarstvo iz industrije preusmerilo v storitvene dejavnosti, ki zdaj močno prevladujejo (približno 60% vseh zaposlenih).

Za boljšo predstavo o tem, kako je potekal gospodarski razvoj v Sloveniji, preberi spodnje besedilo, ki na kratko oriše razvoj Maribora.

Kaj pomeni pojem nacionalizacija?

 

 

Na fotografijah so izdelki iz druge polovice 20. stoletja. Razmisli, v čem se razlikujejo od današnjih proizvodov.

Ali drži trditev, da so stari gospodinjski stroji bili večji porabniki električne energije kot današnji?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ75/241