Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gospodarske dejavnosti

Poskusi razložiti pojem gospodarjenje.

Gospodarstvo se deli na štiri sektorje:

1. Primarni: Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, lov...
2. Sekundarni: Industrija, rudarstvo, gradbeništvo, energetika...
3. Terciarni: storitvene dejavnosti (trgovina, turizem, promet, bančništvo...)
4. Kvartarni: zdravstvo, šolstvo, javna uprava...

Na razvoj gospodarskih dejavnosti vplivajo tako naravni (relief, podnebje, prst, dostopnost virov...) kot družbeni dejavniki (delovna sila, gospodarska razvitost, lastništvo, politična ureditev...). Vse gospodarske dejavnosti so med seboj tesno povezane, kar kaže spodnja shema.

Shematski prikaz gospodarstva

 


Zemljevid Slovenije


Na zemljevidu označi traso železnice tako, da se z miško postaviš na del železniške proge in jo klikneš.

Trasa Bohinjske železnice:
Trasa Južne železnice:

>NAPREJ76/241