Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Koliko narodnih parkov ima Slovenija?

2.

Kako lahko zmanjšamo vpliv na podnebne spremembe?

3.

K onesnaženemu območju postavi glavnega krivca onesnaževanja.

Zasavje
industrija in termoelektrarna
Mežiška dolina
rudnik in topilnica
Šaleška dolina
rudnik in termoelektrarna
Celjska kotlina
industrija
Preveri
4.

Pravilno poveži pare.

nevarni odpadki
JE Krško
onesnaženost zraka
TEŠ, večja mesta
neurejena komunalna odlagališča
divja odlagališča
neprečiščene odpadne vode
čistine naprave
svetlobno in zvočno onesnaževanje
mesta in vpadnice v mesto
izguba biotske raznovrstnosti
zavarovane rastlinske in živlaske vrste
sproščanje gensko spremenjenih organizmov
soja, koruza, bombaž, pšenica
naseljevanje invazivnih vrst
ambrozija, nutrije, tigrasti komar, harlekinska polonica
Preveri
5.

Poimenuj en regijski park.

{Notranjski;Kozjanski} regijski park.
6.

Razmisli, katero okoljsko vprašanje je po tvojem mnenju najbolj pereče in zakaj?

<NAZAJ
>NAPREJ123/241