Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


Pri ikonografski analizi pogosto uporabljamo strokovne izraze (strokovna terminologija), kot so motiv, simbol, atribut, tihožitje ... Ti nam pomagajo pravilno razumeti upodobitev in razvrstiti številne likovne vsebine v razumljiv sistem.

MOTIV
predstavlja vsebino likovnega dela. Največkrat ga enačimo z naslovom. Motive delimo na SAKRALNE (nabožne) in PROFANE (posvetne).


Vincent van Gogh, leto 1889, Zvezdnata noč

{RAZIŠČI; Razišči, kateri motivi prevladujejo v opusu slikarja Vincenta van Gogha. Ugotovitve zapiši v zvezek.}

SAKRALNI MOTIV

Rosso Fiorentino, leto
1521,
Snemanje s križa
Vladimirovska mati božja,
okoli leta 1125

PROFANI MOTIV



Antonio Canova, leto
1819,
Tezej in Kentaver

 

Jacques-L. David,
leto 1800, Napoleon
na
prelazu
sv. Bernarda

Paul Cezanne, leto 1895,
Gora Sainte-Victoire



{POIŠČI; Poišči primer sakralnega motiva iz moderne umetnosti in ga predstavi sošolcem.}

<NAZAJ
>NAPREJ120/237