Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poveži sliko s ustreznim neposredno spoznavnim motivom. Klikni na sliko v levem stolpcu in polje z motivom v desnem stolpcu. Pravilne rešitve se bodo povezale.TIHOŽITJE


ŽANR

AKT


KRAJINA


PORTRET
Število napačnih: 0

Atribut, simbol, poosebitev in alegorija


ATRIBUT je podoba (lahko tudi žival, rastlina, oseba ...), ki ga uporabljamo za prepoznavanje upodobljenih oseb, personifikacij in alegoričnih likov. Z njegovo pomočjo upodobljene osebe razlikujemo med seboj in jih lahko poimenujemo. Štiri evangeliste lahko poimenujemo na podlagi njihovih atributov. To so; lev – evangelist Marko, angel – evangelist Matej, orel – evangelist Janez, vol – evangelist Luka.


SIMBOL razkriva globljo vsebino, sporočilo umetnine. Lahko je žival, rastlina, predmet, znamenje (geometrijski lik) ali pojav (barva). Simbol nadomešča upodobljeno osebo. Če atributi evangelistov stojijo sami (so upodobljeni brez človeške podobe), postanejo njihovi simboli.


POOSEBITEV ALI PERSONIFIKACIJA je s človeško figuro predstavljena ideja ali sporočilo, pojem. Najpogosteje jo prepoznamo po atributu, pogosto je ob njej napis, ki jo poimenuje.

ALEGORIJA je sestavljena iz več personifikacij in pomeni idejo, sporočilo, pojem, nebesno telo ... Izbrano vsebino personifikacije ponazarjajo z medsebojnimi odnosi, dejavnostjo. Vojvoda se pelje na vozu, ki ga vodi Kupid. Spremljajo ga štiri kardinalne kreposti. Krilata Viktorija mu na glavo polaga lovorjev venec in ga s tem dejanjem zaznamuje za zmagovalca. V alegorijo je vključena resnična oseba, zato figure z medsebojnim sodelovanjem in dinamiko alegorizirajo neko lastnost ali dogajanje, ki je v neposredni povezavi z upodobljeno resnično osebo.

{RAZIŠČI; Razišči, kateri atributi so značilni za grške bogove Zeusa, Hero, Apolona in Ateno.}

<NAZAJ
>NAPREJ121/237